ไบเฟอร์วิลลิง

หมวดหมู่ : เฟินชายผ้าสีดาสายพันธุ์ต่างประเทศ
800 บาท

ชายผ้าสีดาสายพันธุ์ต่างประเทศ ไบเฟอร์วิลลิงเป็นเฟินลูกผสม สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะสปอร์และแตกพัพ